Basit Regresyon Analizi

21 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

REGRESYON ANALİZİ Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler […]

Görsel Yok

Normal Dağılım Testleri

19 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örneklem ortalaması için örnek dağılımı, örneğin kaynağı olan anakütle için dağılımın normal olmadığı gayet açık olsa bile, […]

t-test (Student’s t-test)

19 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

t-testi iki örneklemin ortalamaları arasında farklılık olup olmadığını inceleyen parametrik bir test tekniğidir. İki örneklem arasında matematiksel bir farklılık olması asla istatistiksel olarak farklılık olacağı […]

Görsel Yok

ÇOKLU REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ

19 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

    1.     REGRESYON ANALİZİ 1.1.                       Basit regresyon modeli 1.1.1.      Parametrelerin (Katsayıların) Tahmini 1.1.2.      En-Küçük Kareler yönteminde parametre tahmini     2.     ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ […]