Basit Regresyon Analizi

21 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

REGRESYON ANALİZİ Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler […]

Görsel Yok

Normal Dağılım Testleri

19 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örneklem ortalaması için örnek dağılımı, örneğin kaynağı olan anakütle için dağılımın normal olmadığı gayet açık olsa bile, […]

t-test (Student’s t-test)

19 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

t-testi iki örneklemin ortalamaları arasında farklılık olup olmadığını inceleyen parametrik bir test tekniğidir. İki örneklem arasında matematiksel bir farklılık olması asla istatistiksel olarak farklılık olacağı […]

Ki – Kare Testleri

18 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

Ki-kare testi, gözlenen frekanslar(G) ile beklenen frekanslar(B) arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Ki-kare testinde, niteliksel veya sıralı (ordinal variables) olarak belirtilen […]