ENDEKS HESAPLAMA YÖNTEMLERİ UYGULAMA SORULARI

endeks hesaplama ekonomi analiz

ENDEKS HESAPLAMA UYGULAMA SORULARI

 

 

1 – Yıllara göre (ya da aylara göre) 20 adet indeks değerinden oluşan bir seride, değerlerden 8 tanesi 100’ün altında değere, 12 tanesi 100’ün üstünde değere sahip olsun. Bu zaman serisini yazınız

 1. Bu serinin grafiğini çiziniz
 2. Bu seride 100’ün altında ve 100’ün üstündeki birer değeri yorumlayınız.

 

2 – Zamana bağlı 10 adet veriden oluşan bir seri alınız.

 1. İlk zaman noktası temel devre (S.T.D.İ.) olmak üzere
 2. Her bir zaman noktası temel devre (D.T.D.İ.) olmak üzere

indeks değerleri serilerini hesaplayınız. Her iki seride 5 nci indeks değerini yorumlayınız.  

 

 

3 – Ölçüm birimleri farklı 6 adet mal (madde) nin fiyatlarını 2000, 2002, 2004, 2006 ve 2008 yılları için yazınız.

 1. Basit toplamsal indeks değerlerini (2000 = 100) olmak üzere hesaplayınız ve yorumlayınız.
 2. Fiyatı diğerlerine göre çok yüksek olan bir malın (maddenin) fiyatını %20 arttırıp, diğerlerinin fiyatını %20 düşürünüz. Bu hesaplamayı 2002 yılı için yapınız. 2000 yılı değerleri aynı kalsın. Daha sonra bu yıllar için (2000 = 100 olmak üzere) basit toplamsal indeks hesaplayınız. Fiyatlarda değişiklik yapmadan önce bulduğunuz indeks değeri ile son olarak bulduğunuz indeks değerini karşılaştırdığınızda ne söyleyebilirsiniz?
 3. 2000 ve 2002 yıllarına  ait fiyatlara göre oluşturduğunuz çizelgede ; nispi (bağıl) fiyatların aritmetik ortalamasına ve geometrik ortalamasına göre iki indeks değeri hesaplayınız. Bulduğunuz değerleri yorumlayınız.

Not : Geometrik ortalamaya göre yapılacak hesaplamayı logaritma kullanarak yapınız.

Hangi ortalamaya göre hesaplanan indeks değeri değişimi daha iyi yansıtır.? Neden?

 1. 2000 ve 2002 yılları için söz konusu malların (maddelerin) fiyatlarına ek olarak karşılarına miktarlarını yazınız. Elde ettiğiniz verileri kullanarak,
 • Mutlak ağırlıklara göre Laspeyres ve Paasche fiyat indekslerini
 • Oransal ağırlıklara göre Laspeyres ve Passche fiyat indekslerini
 • (i) ve (ii) şıkları için Fisher indekslerini

hesaplayınız, (i)  ve (ii)  şıklarındaki sonuçlar için yorum yapınız.

 

 

 

 

4 –

 

Yıllar

         A

(1995=100)              

           B (2004=100)    

C

(2008=100)

    A

Değişim Oranı ()

    B

Değişim Oranı ()

C

Değişim Oranı ()

1995

(p0) 100,00

(x1)      ?

(y1)      ?

 

 

 

2000

(p1)     x

(x2)      ?          

(y2)      ?          

 

 

 

2002

(p2)     x                  

(x3)      ?        

(y3)      ?        

 

 

 

2004

(p3)     x                   

(x4) 100,00           

(y4)      ?

 

 

 

2006

(p4)     x                  

(x5)       ?     

(y5)      ?     

 

 

 

2008

(p5)     x

(x6     ?     

(y6) 100,00                    

 

 

 

2010

(p6)     x                      

(x7     ?    

(y7     ?    

 

 

 

 

 1. Yukarıdaki çizelgenin (A) sütununa istediğiniz bir malın fiyatlarını ( x yerine) yazınız.
 2. 2004 =100 ve 2008 = 100 olmak üzere temel devreyi değiştiriniz ve soru işaretli yerleri doldurunuz.
 3. (A) Değişim Oranı, (B) Değişim Oranı ve (C) Değişim Oranı sütunlarını hesaplayınız
 4. Üç ayrı sütundaki değişim oranı serisi karşılaştırıldığında ne söyleyebilirsiniz?
 5. A, B ve C serilerinin (ilk üç sütundaki seriler) grafiklerini aynı koordinat eksenlerinde çiziniz. 

 

 

 

5 –

 

Yıllar

Eski  İndeks

(1990=100)

Yeni İndeks

(2005=100)

Tamamlanmış İndeks

(1990 =100)

Tamamlanmış İndeks

(2005 =100)

2000

145

y1

?

?

2001

154

y2

?

?

2003

163

y3

?

?

2005

172

100,00

?

100,00

2007

x1

198

?

?

2009

x2

204

?

?

2010

x3

310

?

?

2012

x4

330

?

?

 
 1. Yukarıdaki çizelgede soru işaretli yerleri doldurunuz
 2. Eski ve yeni indeks serilerinin grafiğini aynı koordinat eksenlerine çiziniz.
 3. 1990 = 100 temel devreli tamamlanmış indeks serisinin grafiğini çiziniz.

 

 

 

 

6 –

 

Yıllar

Ortalama Yıllık

Ücret

(000 TL)

 

Geçinme İndeksi

(2000=100) (Deflatör)

Ortalama

Gerçek

Ücret

  (000 TL)

Ortalama

Gerçek Ücret

D.T.D.İ.

 

Ortalama

Gerçek Ücret

S.T.D.İ.

(2000 = 100)

2005

12000

260

 

 

 

2006

14000

300

 

 

 

2007

18000

385

 

 

 

2008

20100

410

 

 

 

2009

21000

600

 

 

 

2010

21900

700

 

 

 

 

            Yukarıdaki çizelgede boşsütunları doldurunuz.

 

 

–YUKARIDA YER ALAN SORULARIN CEVAPLARINA İLETİŞİM ADRESİNE MAİL ATARAK ULAŞABİLİRSİNİZ