Eşanlı Denklem Sistemlerinde Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi

Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi ile Tahmin

       Üç aşamalı en küçük kareler (3AEKK) yöntemi bir denklem takımı tahmin yöntemidir. Sistemin bütün eşitliklerinin aynı anda tahminine dayanır. Bu yöntem iki aşamalı en küçük kareler (2AEKK) yönteminin mantıksal bir uzantısı olarak geliştirilmiştir. Uygulama bakımından ilk iki aşaması bu yöntemle aynıdır.

3AEKK Yönteminin Genel Varsayımları;

  • Bütün model sisteminin yapısı tam olarak bilinmektedir.
  • Denklem takımı aşırı belirlenmiştir.
  • Her bir denklemin hata terimi ardışık bağımsızdır.
  • Hata terimleri birbirinden bağımsız değildirdir. Sistemdeki çeşitli ilişkilerin hata terimleri eşanlı olarak bağımlıdır. Eğer hata terimlerinin birbirinden bağımsız olduğunu biliyorsak bu durumda 3AEKK yerine 2AEKK yöntemini uygularız. Ancak biliyoruz ki ekonomik olayların doğası gereği ve model kurma aşamasında ihmal edilen bazı durumlardan dolayı bu bağımsızlıktan söz edemeyiz. Dolayısıyla tüm denklem takımının aynı anda tahmin edilmesi durumunda u’ların bu ilişkisi göz ardı edilemez ve bu durumda ‘genelleştirilmiş en küçük kareler (GLS)’ yönteminin özel bir uygulaması olan 3AEKK uygulanır.

Bir eşanlı denklem sisteminde Üç Aşamalı En Küçük Kareler tahmincileri Aşağıdaki aşamalar izlenerek tahmin edilir;

üç aşamalı en küçük kareler -3aekk-3sls-ekonomianaliz

*alıntıdır.

iletişim:  arastirma@ekonomianaliz.com