Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerden – Kümeleme Analizi (SPSS ile bir uygulama)

Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerden – Kümeleme Analizi (SPSS ile bir uygulama)

Çok değişkenli analiz tekniklerinden biri olan kümeleme analizinin öncelikli amacı, birey ya da nesnelerin temel özelliklerini dikkate alarak onlarıgruplandırmaktır. Diğer bir deyişle kümeleme analizi, gruplanmamış verileribenzerliklerine göre gruplandırarak araştırmacıya özetleyici bilgiler sunmaktır  (KALAYCI, 2010, s. 349).

Kümeleme analizi, araştırmada gözlenen birimlerin, ölçülen tümdeğişkenler üzerindeki değerlerini hesaplayarak birbirine benzeyen birimleriaynı küme içinde sınıflandırır. Analiz, ortaya çıkacak kümelere ve gruplara odaklanmaktadır ve elde edilen kümelerin kendi içlerinde homojen, kendi aralarında ise heterojen bir yapıda olmaları beklenir.

Detaylı dokümana ulaşmak için tıklayınız.