Yahudilik’te Kosher ve Kosher Ekononomisi

 

 

 

           Bu çalışma, Yahudiliğin ayrılmaz bir parçası sayılan "koşer" hakkındadır. Yahudilerin beslenme yasalarına uygun üretilmiş gıdalar, günümüzde farklı din ve kültürden insanlarca da tercih edilmekte ve tüketilmektedir. Buna bağlı olarak koşer marka ürünler dünya gıda pazarında çok önemli bir yer edinmiş ve her geçen gün ürün çeşitliliği artmıştır. Bu da beraberinde dünyada "koşer ekonomisin diye bilinen ayrı bir sektörün doğmasına yol açmıştır.

Burada öncelikle, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için koşerin anlamı; dini dayanağı ve kapsamı; koşer yasalarının vazediliş gayesi;  koşer müşterilerinin kimler olduğu ve tercih nedenleri üzerinde durulacaktır. Sonra da, Yahudilik ‘teki "koşer" ile İslam'daki "helal" hükümlerinin bir mukayesesi yapılacaktır. ·

Bu makalede amaç yalnızca bir durum tespitidir. Yoksa dini kaygılardan dolayı, koşer ürünlerini tercih Eden Müslümanlara, koşerin İslami anlayıştaki "helal" konseptine uyup uymadığı, beklentilerini yeterince karşılayıp karşılayamayacağı gibi tartışmalara girmek değildir.

 

Doç. Dr. Ali Osman KURT

 

Yahudilik'te Kosher ve Kosher Ekononomisi