Görsel Yok

ÇOKLU REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ

19 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

    1.     REGRESYON ANALİZİ 1.1.                       Basit regresyon modeli 1.1.1.      Parametrelerin (Katsayıların) Tahmini 1.1.2.      En-Küçük Kareler yönteminde parametre tahmini     2.     ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ […]

Ki – Kare Testleri

18 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

Ki-kare testi, gözlenen frekanslar(G) ile beklenen frekanslar(B) arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Ki-kare testinde, niteliksel veya sıralı (ordinal variables) olarak belirtilen […]