EkonomiAnaliz ®

Ekonometri

Archive for the ‘Genel İstatistik bilgileri’ Category

  Mann-Whitney U Testi               İki alt grubu olan bir bağımsız değişken ile bağımlı değişkenin sıralı (sürekli de olabilir) veri tipinde olması durumunda temelde Mann-Whitney U Testi yapılır. Bu koşulda bağımlı değişkenin veri tipi “sürekli” olduğunda anımsayacağınız gibi bağımsız- örneklem t testi yapılıyordu. Mann-Whitney U Testi aynı zamanda t testinin çeşitli nedenlerle yapılamadığı durumda kullanılabilen  [ Read More ]

iSTATiSTiK DERS NOTLARI VE ALIŞTIRMA SORULARI     Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalından istatistik üzerine tüm yazılı ve görsel bilgilere ulaşabilirsiniz. içerik;  e-Alıştırma, e-Ders, e-Kitap, e-Televizyon, e-Sınav, e-Sesli Kitap bölümlerinden oluşmaktadır.   GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ..  

Basit Regresyon Analizi

Posted by ekonomianaliz 0 Comment

      REGRESYON ANALİZİ               Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla yapılır. Örnek: Sebep                        Sonuç Gelir                          Harcama Çalışma süresi          Alınan not Faiz                            Tasarruf Bu analiz tekniğinde iki (basit regresyon) veya daha fazla  [ Read More ]

Normal Dağılım Testleri

Posted by ekonomianaliz 0 Comment

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örneklem ortalaması için örnek dağılımı, örneğin kaynağı olan anakütle için dağılımın normal olmadığı gayet açık olsa bile, yaklaşık olarak normal dağılım göstermektedir. Bunun yanında, değerleri bilinen ortalaması ve varyansı olan bütün dağılımlar içinde enformasyon entropisini maksimum yapan dağılımın normal olduğu ispat edilmiştir. Böylece örnek ortalaması ve varyansı  [ Read More ]

t-test (Student’s t-test)

Posted by ekonomianaliz 0 Comment

t-testi iki örneklemin ortalamaları arasında farklılık olup olmadığını inceleyen parametrik bir test tekniğidir. İki örneklem arasında matematiksel bir farklılık olması asla istatistiksel olarak farklılık olacağı anlamına gelmez ki çoğu durumda matematiksel farklılık anlamlı değildir. Veriler normal dağılıma uymalıdır, bu yüzden önce verilerin normal dağılım testleri yapılır eğer normal dağılıyorsa t-testi yapılabilir. t-Testi herhangi bir değişkenin  [ Read More ]

Güvenilirlik analizi, daha önceden belirlenmiş bir ölçek türüne göre hazırlanmış ankete verilen yanıtların tutarlılığını ölçer. Burada tutarlılıktan kasıt, sadece ölçeğe uygun olarak sıralanabilir (ordinal scale) yanıtlar içeren sorulara verilen yanıtların tutarlılığıdır. Örneğin anketin cinsiyet, gelir veya evet/hayır cevabı verilen sorularına güvenilirlik analizi uygulanmaz. Ancak örneğin her hangi bir konu hakkında görüş belirten bir soruya verilen  [ Read More ]

Ki – Kare Testleri

Posted by ekonomianaliz 0 Comment

Ki-kare testi, gözlenen frekanslar(G) ile beklenen frekanslar(B) arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Ki-kare testinde, niteliksel veya sıralı (ordinal variables) olarak belirtilen veriler kullanılır. Ayrıca, ölçümle belirtilen sürekli değişkenler de belli bir dereceden az veya çok olarak nitelendirilerek Ki-Kare testi uygulanabilir. Veriler, oranlar veya yüzdelikler olarak ifade edilmişse testin uygulanması mümkün değildir.  [ Read More ]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

TAVSİYELER

Ekonomistlere Film T

Ekonomi ile ilgili Film Tavsiyeleri ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz, kimi gerçek bir ...

' Dürüstlük' üze

Dürüstlük üzerine istatistiksel analiz (1) Yazının Birinci bölümünü okumak için TIKLAYIN..   Dürüstlük ...

Regresyon Analizi (R

İki veya daha çok sayıda değişken arasında bir ilişki bulunup ...