EkonomiAnaliz ®

Ekonometri

 • IBM SPSS 22 TAM SÜRÜM + TÜRKÇE KURULUM (Resimli Anlatım)

      SPSS NEDİR ?   İstatistik biliminin karmaşık hesaplamaları konusun uzun yıllar boyunca öğrenim görülmesine gerek bırakmadan girilen verilerden istatistiksel çıkarımlar yapılmasını sağlayan SPSS, sebep sonuç ilişkileri kurarak karar verme konusunda yorum yapan ...

 • (TCMB) Merkez Bankası Ekonometri Soruları

           TIKLA VE GÖRÜNTÜLE   TCMB Araştırmacı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2012)       TCMB Araştırmacı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2011)       TCMB Uzman Yardımcılığı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2012)       TCMB Uzman Yardımcılığı Ekonometri Meslek ...

 • ENDEKS HESAPLAMA YÖNTEMLERİ UYGULAMA SORULARI

  ENDEKS HESAPLAMA UYGULAMA SORULARI     1 - Yıllara göre (ya da aylara göre) 20 adet indeks değerinden oluşan bir seride, değerlerden 8 tanesi 100’ün altında değere, 12 tanesi 100’ün üstünde değere sahip ...

 • Wooldridge – Ekonometriye Giriş Kitabı VERİ SETLERİ

    Wooldridge - Ekonometriye Giriş Kitabında yer alan uygulamalara ait tüm veri setlerini eviews, stata ve ya excel dosyası şeklinde aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. (Not: veri setleri açıklamaları excel dosyası içindedir.)     EVİEWS-Data-Sets İNDİR..   STATA-Data-Sets  İNDİR..   EXCEL-Data-Sets  ...

 • Regresyon Analizinde Ortaya Çıkabilecek Hatalar (ÖZET TABLO)

                                         

 • ÇOKLU REGRESYON ANALİZİNDE VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN İNCELENMESİ

      1.      ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ VE VARSAYIMALARDAN SAPMALAR 1.1.   Çoklu Regresyon modeli Varsayımları 1.2.   Tahmincilerin anlamlılığının sınanması (R^2) 1.3.   Regresyon Katsayılarının Anlamlığı için t Testi 1.4.   Varyans analizi     2.      VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜMYOLLARI 2.1.   OTOKORELASYONUN SAPTANMASI ...

 • Ekonometri – İstatistik KPSS soruları

                2013 Yılı KPSS Ekonometri, istatistik Soruları ve Cevap Anahtarı   2012 Yılı KPSS Ekonometri, istatistik Soruları ve Cevap Anahtar   2011 Yılı KPSS Ekonometri, istatistik Soruları ve Cevap Anahtarı   2010 Yılı KPSS Ekonometri, istatistik Soruları ...

 • EŞANLI DENKLEM MODELLERİNİN TAHMİN YÖNTEMLERİ

    EŞANLI DENKLEM MODELLERİNİN TAHMİN YÖNTEMLERİ DOLAYLI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ ARAÇ DEĞİŞKENLER YÖNTEMİ SINIRLI BİLGİ MAKSİMUM OLABİLİRLİK YÖNTEMİ TAM BİLGİ MAKSİMUM OLABİLİRLİK YÖNTEMİ ÜÇ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ       DOLAYLI EN ...

 • Eviews ile Panel Veri Analizi Örnek Çalışma

    [gviewer file="http://www.ekonomianaliz.com/wp-content/uploads/Eviews-ile-Panel-Veri-Analizi-%C3%96rnek-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-ders-notlar%C4%B1.pdf"] Eviews ile Panel Veri Analizi Örnek Çalışma ders notları* *alıntıdır

 • SPSS Menüleri İngilizce – Türkçe Karşılıkları

              SPSS Menüleri İngilizce - Türkçe Karşılıkları   [gviewer file="http://www.ekonomianaliz.com/wp-content/uploads/SPSS-Men%C3%BCleri-%C4%B0ngilizce-T%C3%BCrk%C3%A7e-Kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1klar%C4%B1.pdf"] SPSS Menüleri İngilizce - Türkçe Karşılıkları    

    SPSS NEDİR ?   İstatistik biliminin karmaşık hesaplamaları konusun uzun yıllar boyunca öğrenim görülmesine gerek bırakmadan girilen verilerden istatistiksel çıkarımlar yapılmasını sağlayan SPSS, sebep sonuç ilişkileri kurarak karar verme konusunda yorum yapan bir bilgisayar yazılımıdır. Açılımı Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) dir.   TAM SÜRÜM SPSS 22'yi BİLGİSAYARINIZDA KULLANMAK ...

devamı

                 Bu çalışma, Yahudiliğin ayrılmaz bir parçası sayılan "koşer" hakkındadır. Yahudilerin beslenme yasalarına uygun üretilmiş gıdalar, günümüzde farklı din ve kültürden insanlarca da tercih edilmekte ve tüketilmektedir. Buna bağlı olarak koşer marka ürünler dünya gıda pazarında çok önemli bir yer edinmiş ve her geçen gün ürün çeşitliliği artmıştır. Bu da ...

devamı

         TIKLA VE GÖRÜNTÜLE   TCMB Araştırmacı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2012)       TCMB Araştırmacı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2011)       TCMB Uzman Yardımcılığı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2012)       TCMB Uzman Yardımcılığı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2009)         *Kaynak; TCMB    

devamı

ENDEKS HESAPLAMA UYGULAMA SORULARI     1 - Yıllara göre (ya da aylara göre) 20 adet indeks değerinden oluşan bir seride, değerlerden 8 tanesi 100’ün altında değere, 12 tanesi 100’ün üstünde değere sahip olsun. Bu zaman serisini yazınız Bu serinin grafiğini çiziniz Bu seride 100’ün altında ve 100’ün üstündeki birer değeri yorumlayınız.   2 - Zamana bağlı ...

devamı

  Wooldridge - Ekonometriye Giriş Kitabında yer alan uygulamalara ait tüm veri setlerini eviews, stata ve ya excel dosyası şeklinde aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. (Not: veri setleri açıklamaları excel dosyası içindedir.)     EVİEWS-Data-Sets İNDİR..   STATA-Data-Sets  İNDİR..   EXCEL-Data-Sets  İNDİR..  

devamı

                                       

devamı

    1.      ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ VE VARSAYIMALARDAN SAPMALAR 1.1.   Çoklu Regresyon modeli Varsayımları 1.2.   Tahmincilerin anlamlılığının sınanması (R^2) 1.3.   Regresyon Katsayılarının Anlamlığı için t Testi 1.4.   Varyans analizi     2.      VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜMYOLLARI 2.1.   OTOKORELASYONUN SAPTANMASI (ARDIŞIK BAĞIMLILIK) 2.1.1.      Otokorelasyonun Saptanması 2.1.1.1.           Grafik Yöntemi 2.1.1.2.           Durbin- Watson d İstatistiği   2.2.   DEĞİŞEN VARYANS 2.2.1.     Değişen varyansın nedenleri 2.2.2.     Değişen Varyans Sınamaları 2.2.2.1.           Park Testi 2.2.2.2.           ...

devamı