EkonomiAnaliz ®

Ekonometri

Archive for the ‘EKONOMETRİ DOKÜMANLAR’ Category

Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi ile Tahmin        Üç aşamalı en küçük kareler (3AEKK) yöntemi bir denklem takımı tahmin yöntemidir. Sistemin bütün eşitliklerinin aynı anda tahminine dayanır. Bu yöntem iki aşamalı en küçük kareler (2AEKK) yönteminin mantıksal bir uzantısı olarak geliştirilmiştir. Uygulama bakımından ilk iki aşaması bu yöntemle aynıdır.   3AEKK Yönteminin  [ Read More ]

    SPSS NEDİR ?   İstatistik biliminin karmaşık hesaplamaları konusun uzun yıllar boyunca öğrenim görülmesine gerek bırakmadan girilen verilerden istatistiksel çıkarımlar yapılmasını sağlayan SPSS, sebep sonuç ilişkileri kurarak karar verme konusunda yorum yapan bir bilgisayar yazılımıdır. Açılımı Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) dir.   TAM SÜRÜM SPSS 22'yi BİLGİSAYARINIZDA  [ Read More ]

         TIKLA VE GÖRÜNTÜLE   TCMB Araştırmacı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2012)       TCMB Araştırmacı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2011)       TCMB Uzman Yardımcılığı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2012)       TCMB Uzman Yardımcılığı Ekonometri Meslek Sınavı Soruları (2009)         *Kaynak; TCMB    

ENDEKS HESAPLAMA UYGULAMA SORULARI     1 – Yıllara göre (ya da aylara göre) 20 adet indeks değerinden oluşan bir seride, değerlerden 8 tanesi 100’ün altında değere, 12 tanesi 100’ün üstünde değere sahip olsun. Bu zaman serisini yazınız Bu serinin grafiğini çiziniz Bu seride 100’ün altında ve 100’ün üstündeki birer değeri yorumlayınız.   2 –  [ Read More ]

  Wooldridge – Ekonometriye Giriş Kitabında yer alan uygulamalara ait tüm veri setlerini eviews, stata ve ya excel dosyası şeklinde aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. (Not: veri setleri açıklamaları excel dosyası içindedir.)     EVİEWS-Data-Sets İNDİR..   STATA-Data-Sets  İNDİR..   EXCEL-Data-Sets  İNDİR..  

                                       

    1.      ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ VE VARSAYIMALARDAN SAPMALAR 1.1.   Çoklu Regresyon modeli Varsayımları 1.2.   Tahmincilerin anlamlılığının sınanması (R^2) 1.3.   Regresyon Katsayılarının Anlamlığı için t Testi 1.4.   Varyans analizi     2.      VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜMYOLLARI 2.1.   OTOKORELASYONUN SAPTANMASI (ARDIŞIK BAĞIMLILIK) 2.1.1.      Otokorelasyonun Saptanması 2.1.1.1.           Grafik Yöntemi 2.1.1.2.           Durbin- Watson d İstatistiği   2.2.    [ Read More ]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

TAVSİYELER

Ekonomistlere Film T

Ekonomi ile ilgili Film Tavsiyeleri ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz, kimi gerçek bir ...

' Dürüstlük' üze

Dürüstlük üzerine istatistiksel analiz (1) Yazının Birinci bölümünü okumak için TIKLAYIN..   Dürüstlük ...

Regresyon Analizi (R

İki veya daha çok sayıda değişken arasında bir ilişki bulunup ...