EkonomiAnaliz ®

Ekonometri

                                       

    1.      ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ VE VARSAYIMALARDAN SAPMALAR 1.1.   Çoklu Regresyon modeli Varsayımları 1.2.   Tahmincilerin anlamlılığının sınanması (R^2) 1.3.   Regresyon Katsayılarının Anlamlığı için t Testi 1.4.   Varyans analizi     2.      VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜMYOLLARI 2.1.   OTOKORELASYONUN SAPTANMASI (ARDIŞIK BAĞIMLILIK) 2.1.1.      Otokorelasyonun Saptanması 2.1.1.1.           Grafik Yöntemi 2.1.1.2.           Durbin- Watson d İstatistiği   2.2.    [ Read More ]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

TAVSİYELER

Ekonomistlere Film T

Ekonomi ile ilgili Film Tavsiyeleri ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz, kimi gerçek bir ...

' Dürüstlük' üze

Dürüstlük üzerine istatistiksel analiz (1) Yazının Birinci bölümünü okumak için TIKLAYIN..   Dürüstlük ...

Regresyon Analizi (R

İki veya daha çok sayıda değişken arasında bir ilişki bulunup ...