Basit Regresyon Analizi

21 Mayıs 2013 ekonomianaliz 0

REGRESYON ANALİZİ Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler […]