EkonomiAnaliz ®

Ekonometri

ENDEKS HESAPLAMA UYGULAMA SORULARI     1 – Yıllara göre (ya da aylara göre) 20 adet indeks değerinden oluşan bir seride, değerlerden 8 tanesi 100’ün altında değere, 12 tanesi 100’ün üstünde değere sahip olsun. Bu zaman serisini yazınız Bu serinin grafiğini çiziniz Bu seride 100’ün altında ve 100’ün üstündeki birer değeri yorumlayınız.   2 –  [ Read More ]

Ki – Kare Testleri

Posted by ekonomianaliz 0 Comment

Ki-kare testi, gözlenen frekanslar(G) ile beklenen frekanslar(B) arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Ki-kare testinde, niteliksel veya sıralı (ordinal variables) olarak belirtilen veriler kullanılır. Ayrıca, ölçümle belirtilen sürekli değişkenler de belli bir dereceden az veya çok olarak nitelendirilerek Ki-Kare testi uygulanabilir. Veriler, oranlar veya yüzdelikler olarak ifade edilmişse testin uygulanması mümkün değildir.  [ Read More ]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

TAVSİYELER

Ekonomistlere Film T

Ekonomi ile ilgili Film Tavsiyeleri ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz, kimi gerçek bir ...

' Dürüstlük' üze

Dürüstlük üzerine istatistiksel analiz (1) Yazının Birinci bölümünü okumak için TIKLAYIN..   Dürüstlük ...

Regresyon Analizi (R

İki veya daha çok sayıda değişken arasında bir ilişki bulunup ...