ENFLASYON (Genel bakış) & Hesaplama yöntemleri

.

 

*TAM SUNUM EN ALTTADIR

 

ENFLASYON (Genel bakış) & Hesaplama yöntemleri


 İÇERİK 

·        ENFLASYON NEDİR 
 
·        ENFLASYONUN KAYNAĞI NEDİR
 
·       ENFLASYON ÇEŞİTLERİ
 
·        BEKLENTİLERİN ENFLASYONA ETKİSİ
 
·        TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE HESAPLANMA YÖNTEMLERİ (TÜFE)
 
 
 
ENFLASYON NEDİR 
 • Latince bir kelime olan "enflasyon", şişkinlik ya da genişleme anlamına gelmektedir.
 • Ekonomik   literatürde ise enflasyon;

   

   

   

  Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin etkili bir şekilde devamlı

yükselmesi nedeniyle paranın sürekli olarak değer kaybetmesi,
bunun sonucu olarak da tüketicilerin satın alma gücünü yitirmesidir.
 • Enflasyon ortamında mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyi yükselirken, paranın satın alma gücünde azalma olmaktadır. Bu nedenle enflasyon, paranın satın alma gücünün düşmesi olarak da ifade edilmektedir.
 • Yüksek enflasyon paranın alım gücünü azaltır ve aynı zamanda fiyat değişimlerini anlamayı zorlaştırır.
 
 
 
 
ENFLASYONUN KAYNAĞI NEDİR
 
 
1)      TALEP  ENFLASYONU

Talep enflasyonu, para bolluğundan dolayı daha fazla mal ve hizmet talep edilmesine ve fiyatların artmasına yol açan olaydır.

Türkiye’de 1950’lerden günümüze   para arzı ve enflasyon;

 

2)      MALİYET  ENFLASYONU

Maliyet enflasyonu, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin sürekli artmasıdır.

·         İşçi ücretlerindeki sürekli artış.
·         Firmaların vergi yükünün artması.
·         Hammadde fiyatlarındaki artış.
·         Faiz haddinin yüksekliği
        Üretim maliyetlerini artırarak fiyatlar genel seviyesini yükseltmesine ve
maliyet enflasyonuna yol açan etkenlerdendir.
 
 
 

ENFLASYON ÇEŞİTLERİ

 
 
ILIMLI ENFLASYON

yıllık olarak tek rakamlı, yani %10'un altında kalan bir enflasyon oranını ifade etmektedir.
Fiyatlar genel düzeyi fazla değişmez.

AŞIRI ENFLASYON

Bir görüşe göre yıllık %10'la %1000 arasındaki enflasyona yüksek oranlı enflasyon        denilmektedir.
Bazı iktisatçılar %10'la %200 arasındaki enflasyonu yüksek oranlı enflasyon olarak nitelendirmektedir.

HİPER ENFLASYON

Fiyat artışları aylık %50'ye ulaştığı zaman hiperenflasyon söz konusudur.
Bu ölçüdeki bir enflasyon dolaşımdaki parayı tahrip etmektedir.

 
 
BEKLENTİLERİN ENFLASYONA ETKİSİ
        Beklentiler enflasyonun artmayacağı yönünde olduğu sürece talep ve maliyet enflasyonu artışı devam etmez.
Aksi durum da geçerlidir.
    Eğer enflasyonun artacağı bekleniyor ise,
       Çalışanlar alım güçlerinin azalmaması için ücretlerinin artmasını talep ederler, bu da firmaların maliyetlerinin artmasına yol açar. Bu maliyet artışı tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak yansıtılırsa enflasyon artar.

 

 
ÇEKİRDEK ENFLASYON

Uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerine bağlı enerji fiyatları,
mevsimsel etkilere maruz ürünlerin fiyatları, devletin kontrolünde belirlenen fiyatlar ve dolaylı vergilerin (KDV vb.), tüketici fiyatları endeksinden kademeli olarak ayrıştırılması ile hesaplanmaktadır. Geleceğe yönelik yatırım tahminleri çekirdek enflasyon değerine göre incelenir.

 
 
 
TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE HESAPLANMA YÖNTEMİ
 1. Türkiye’de enflasyonun genel durumu
 2. Enflasyon nasıl hesaplanır?

 

1) Türkiye’de enflasyonun genel durumu (Tüfe)

    ‘Türkiye’de yaklaşık otuz yıldan beri devam eden yüksek ve sürekli enflasyonun yarattığı ekonomik istikrarsızlık, büyüme performansının düşmesine, gelir dağılımının bozulmasına yol açmış, refah seviyesini düşürmüş, her alanda istikrarsızlığa sebep olmuştur.’
(TCMB Enflasyon raporu)

 

MAASTRICHT KRİTERLERİ
7 Şubat 1992
Avrupa Birliği Antlaşmasında (Maastricht Antlaşması), Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu aşamalarda izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ve bu politikaların uygulanması için gerekli kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
MAASTRICHT ENFLASYON KRİTERLERİ
 Ülkenin enflasyon oranı, o yıllın en düşük enflasyon oranına sahip üç ülke ortalamasının en fazla 1,5 puan üzerinde olabilir.
 
2) Enflasyon nasıl hesaplanır

 

4 farklı yoldan hesaplanmaktadır

 1. Bir önceki yılın aynı ayına göre

 

        2. Bir önceki aya göre
 
 
         3. Bir önceki yılın ortalamasına göre
 
        4. Aralık ayına göre
 
RESİMLİ TAM SUNUM HALİNDE